TEMA ÅSNEN OCH BESÖKSNÄRINGEN – Inbjudan till möte i bygdegården

Hej!

 
Välkommen till ett nytt spännande möte om hur Kalvsvik kan utvecklas. Eftersom många tankar på mötet i mars handlade om möjligheterna att komma närmare vattnet kommer temat för kvällen nu att vara Åsnen och besöksnäringen. 
 
Den här gången hoppas vi kunna höja blicken lite för att se vad som händer kring Åsnen och hur det kan komma att påverka oss. Hur kan en växande besöksnäring runt vår del av sjön utvecklas på ett hållbart sätt och på ett sätt som kommer även oss Kalvsviksbor till del? 
 
Karin Nilsson från Destination Åsnen berättar om besöksnäringens utveckling i området och om strävan att utvecklingen ska gagna Kalvsviks-trakten och Åsnen-området. Därefter blir det dialog kring möjligheter och utmaningar samt hur gäster kan bidra till den lokala ekonomin och en fortsatt levande och attraktiv plats att bo och leva vid. Med på mötet är även Henrik Cajnerud från Växjö kommun som ger sin syn på hur besöksnäringen kan bidra på ett positivt sätt för Kalvsvik. 
 
Det här mötet bör ni inte missa. Frågeställningarna berör, utöver oss som bara vill njuta av vår vackra bygd, alla som vill bidra till att Kalvsvik blir en intressant plats att besöka, som kanske funderat på att öppna en verksamhet inom besöksnäringen och förstås alla markägare vars medverkan och intresse kan bli avgörande för att förverkliga några de önskemål om att kunna komma ut i naturen och närmare vattnet, på vandringsleder och platser utmed sjön, som vi samlade senast vi sågs. 
Välkommen till Kalvsviks bygdegård onsdag den 3 maj klockan 19.00. 
 
Vi bjuder på kaffe och smörgås! 
 

Med vänlig hälsning

Föreningarna genom Kennert Jonsson, 070-3070114230503 Inbjudan till möte i Bygdegården - Tema Åsnen och besöknäringen