Kalvsviks Församlingsråd

Kalvsviks församlingsråd är ett råd som jobbar med alla frågor som rör kyrkans verksamhet.