Kalvsviks Hembygdsförening

Hemsida: https://www.hembygd.se/kalvsviks-hembygdsforening/

Föreningen har till uppgift att inom Kalvsviks församling värna om och sörja för hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Kalvsviks Hembygdsförening består av flera olika fastigheter och byggnader. Föreningen anordnar utflykter, och midsommarfirande samt släpper Kalvsviks årsbok. Utöver detta utförs torpinventeringar, byggnadsvård m.m. Då och då bjuds även skolbarn in till Hembygdsgården för historisk undervisning.