Välkommen till Kalvsvik

En levande landsbygd

Vandringsleden

Vandringsleden

När Leader Linné bildades, låg Sockenrådet i startgroparna och sökte medel för några olika projekt, bland annat för att göra en vandringsled längs med kanalen, från affären och söderut. I visionerna fanns till och med tankar på att rensa upp i kanalen så att den skulle kunna bli farbar för kanoter ända upp till vägen. Detta fick vi dock ge upp, men redan 2009 började vi röja längs med kanalen, flytta stängsel, spånga över diken, anlägga en grillplats med mera. Vi kom då ungefär halvvägs ner mot Åsnen. Sedan visade sig markförhållandena vara för besvärliga för de resurser vi då hade, så vi fick i stället vika upp över åkrarna och på det sättet få en promenadrunda. Men tanken på att komma vidare söderut levde kvar och entusiastiska markägare på kanalens östra sida prövade på sina marker med att lägga ris, markväv och grus och lyckades där få en fast och fin stig också på ganska blött underlag. Så när vi fick reda på att man kunde söka finansiering för bland annat vandringsleder från Skogsstyrelsen (NOKÅS), beslöt sockenrådet att ta upp det ursprungliga projektet igen. Vi fick vänta ganska länge på besked från Skogsstyrelsen, men det kom till slut och var positivt, så sedan 2014 har vi varit igång igen och i september 2016 kunde invigningen ske. Att anlägga vandringsleden var onekligen ett större projekt än vi från början anade. Mängder av ideellt arbete har lagts ner; bara i NOKÅS-projektet har vi redovisat omkring 550 arbetstimmar och i det första Leader-projektet arbetades det ideellt drygt 200 timmar. Visioner för framtiden saknas inte heller, det talas redan om att göra en stig västerut nere vid Åsnen bort mot Kalvshaga, ett fint sätt att binda samman de östra och västra delarna av Kalvsvik!

Karin Högstedt från Växjö Kommun håller invigningstal. Foto: Nils-Erik Johansson

 

Samling och korvgrilling vid grillplatsen under invigningsrundan. Foto: Nils-Erik Johansson

 

Vandringsleden i Kalvsvik är omkring 2 kilometer lång och sträcker sig från bron vid kanalen nära lanthandeln i norr till Bygdegården i söder, vidare över vägen och genom skogen i samma område som Nöjda Svens stuga finns, och löper ut nära Lanthandeln igen, på motsatt sida. Det finns möjlighet att parkera bilen antingen vid lanthandeln eller vid Bygdegården. En stor del av leden går längs med kanalen ner mot Åsnen. Ungefär halvvägs ner mot sjön finns en grillplats. Härifrån kan man göra en kort avstickare till en hällkista som ligger strax väster om kanalen. Nere vid Åsnens strand har man fri utsikt över sjön och dess fågelliv från en upphöjd plattform. På strandängarna vid Åsnen finns rester av gammal torpbebyggelse men också fornlämningar som vittnar om att detta är platser som varit bebodda sedan lång tid tillbaka. Utmed leden finns skyltar som berättar om kulturminnena och om det lokala växt- och djurlivet.

Vandringen vid invigningen fortsätter längs leden. Foto: Nils-Erik Johansson

 

Välkommen till Kalvsvik © 2017 Frontier Theme