Aktiva Kalvsvik

Hemsida: http://www.aktivakalvsvik.se

Inom föreningen Destination Åsnen finns en arbetsgrupp som anordnar gemensamma aktiviteter såsom Vår resp. Höst Runt Åsnen. För att kunna genomföra dessa aktiviteter finns Aktiva Kalvsvik som skall samordna verksamheten och arrangera gemensamma marknader, motsvarande. Föreningen ingår med representanter i Destination Åsnens arbetsgrupp. Till Aktiva Kalvsvik kan slöjdare, föreningar och företagare ansluta sig. Föreningen marknadsför sin verksamhet genom egen hemsida och facebooksida. Aktiva Kalvsvik anordnar bla. våra berömda marknader. Vår och höst har vi marknad bakom Lanthandeln, och till jul är det Julmarknad i Bygdegården.