Välkommen till Kalvsvik

En levande landsbygd

Träffpunkt Kalvsvik

Hemsida: http://traffpunktkalvsvik.net

Träffpunkt Kalvsvik är en ekonomisk förening som bildades i augusti 2007. Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas intressen på orten och på så sätt hjälpa till att bibehålla en levande landsbygd med goda livsbetingelser för både boende och turister. Träffpunkt Kalvsvik har våren 2009 bildat Affären i Kalvsvik AB som driver lanthandelsverksamheten. Det finns arbetsgrupper: utegrupp, innegrupp, varuutkörningsgrupp och produktråd.

Välkommen till Kalvsvik © 2017 Frontier Theme