Träffpunkt Kalvsvik

Hemsida: http://traffpunktkalvsvik.net

Träffpunkt Kalvsvik är en ekonomisk förening som står bakom Kalvsviks Lanthandel och bildades i augusti 2007. Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas intressen på orten och på så sätt hjälpa till att bibehålla en levande landsbygd med goda livsbetingelser för både boende och turister. Träffpunkt Kalvsvik har våren 2009 bildat Affären i Kalvsvik AB som driver lanthandelsverksamheten. Det finns 3 arbetsgrupper: utegrupp, innegrupp och varuutkörningsgrupp.

Föreningen drivs av engagerade och ideella krafter och det är en bedrift att en by kan driva en livsmedelsaffär. Teckna gärna en andel! Varje år anordnar föreningen en grillfest för samtliga andelsägare och engagerade.

Kontakt: Gunnar Fritzén: 070 – 670 60 92