Besöksmål

BADPLATS

Det är lätt att charmas av Kalvsviks lilla badplats vid Åsnen! Här njuter man av småländsk sjöidyll och förhoppningsvis av badvänliga temperaturer. Brygga, bord och bänkar, gungor för barnen, omklädningsrum och toalett. Skylt vid kyrkan. Cykla eller kör härifrån 1½ km söderut på den smala asfaltvägen som går förbi fält och vackra gårdar.

 

 

 

 

 

HEMBYGDSGÅRD  

Stanna gärna till vid Kalvsviks hembygdsgård och känn atmosfären kring de olika byggnaderna. Passa också på att gå in i de spännande husen vid de tillfällen då det är öppet.  Ryggåsstugan, knektahuset, ladugården och ängsladan jämte andra byggnader väntar på dej! Ibland  serveras kaffe i kaffestugan.  Hembygdsgården ligger ca 1,5 km öster om kyrkan, sväng höger där vägen delar sig (dvs mot Uråsa).

Mer information på www.hembygd.se/kalvsviks-hembygdsforening/hembygdsgarden/

 

 

HÄLLKISTOR  

I Kalvsviksområdet finns minst två hällkistor. En av dessa stenålderslämningar hittar du om du följer vandringsleden till grillplatsen. Här finns en skylt som informerar om en avstickare man kan göra. Ca 500 meter längre bort ligger den fint restaurerade hällkistan med sina sido- och takhällar. Den andra hällkistan finns också utmed vandringsleden, alldeles i närheten av ”dubbelövergången” till betesmarkerna. Denna hällkista saknar sina takhällar och är lite otydlig i sina konturer. Mer information finns på skylten intill.

 

 

 

KYRKA  

Kalvsviks kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil. Härifrån kan man blicka ut över ett jordbrukslandskap som är så typiskt för Kalvsvik och längre bort glittrar Åsnens vatten.  Ca 300 meter nordväst om kyrkan ligger platsen där den gamla medeltida träkyrkan från 1200-talet låg. Idag återstår bara stenmuren kring kyrkogården samt ett antal gravstenar. En kort allé med pampiga gamla askar leder till den gamla kyrkogården.

se www.svenskakyrkan.se/vaxjo/kalvsviks-forsamling

 

 

NÖJDA-SVENS STUGA 

Ett besök vid Nöjda-Svens stuga lämnar ingen oberörd. I den lilla backstugan med sina tre stenväggar och en trävägg levde från slutet av 1800-talet till en bit in på 1900-talet äventyraren och förtennaren Sven Nöjd. Många är berättelserna om honom och hans liv – läs mer på www.hembygd.se/kalvsviks-hembygdsforening/files/2015/11/Sven-Nöjds-stuga.pdf  . Ekorrjägare, vindruvsplockare i Rhenlandet, fiskare i Åsnen … Och så vandrade han bland annat till Gudbrandsdalen i Norge – det vackraste han sett! Stugan har renoverats i omgångar och är ett omtyckt besöksmål. Ta gärna med lite fika!

250 meter söder om lanthandeln står en skylt som visar vägen. Härifrån är det ca 800 meter vandring på skogsväg och stig tills du skymtar den lilla stugan.

 

VANDRINGSLED

Kalvsviks vandringsled bjuder på såväl natur‐ som kulturupplevelser och skyltar utmed leden berättar om allt från fåglar, trollsländor, blommor, ”djuraskutor”, fornminnen till fiskeställe för ”Nöjda‐Sven”. Den stora biologiska mångfalden utmed leden förklaras av att du möter en variationsrik natur i form av blandskog, myrmark, hagmark, strandzon och Åsnens öppna vattenyta.

Vandringsleden i Kalvsvik börjar knappt två hundra meter sydväst om lanthandeln vid bron över kanalen. Själva leden är omkring 3 kilometer lång (inkl 1 km på landsvägen). Här finns också möjlighet att göra en avstickare till stenåldern, nämligen i form av en restaurerad och mycket fin hällkista som ligger 500 m från leden. Fågeltorn och grillplats. Goda parkeringsmöjligheter vid lanthandeln liksom vid bygdegården där man också kan starta.

Läs mer om vandringsleden här för mer bilder och information.

 

VARGGROP 

Varggropen, som är i mycket fint skick, ligger ca 5 km sydost om lanthandeln. Upplysningsvis kan nämnas att en varg passerade Kalvsvik så sent som år 2009. Den gamla varggropen utgjorde förstås inget hot mot denne varg – då måste ju gropen var täckt med ett ”lock” av grenar och kvistar samt försedd med ett lockbete i mitten på en påle. Dessutom är gropen idag omgärdad med ett säkerhetsräcke.

Cykla eller kör förbi kyrkan, sväng höger efter drygt en kilometer där vägen delar sig (skylten visar mot Uråsa) och efter att ha passerat hembygdsgården är det ytterligare en kilometer tills man ser skylten ”Varggrop” utmed vägen. Därifrån följer sedan en ca 250 m lång vandring.