VDIF (Vederslöv-Dänningelanda IdrottsFörening)

VDIF (Vederslöv-Dänningelanda IdrottsFörening) bedriver fotboll, motionsfotboll, vuxengympa, barngympa, fysisk träning, badminton och badminton. Kalvsvik utgör ett av flera större upptagningsområden.

http://www.vdif.se