Lindstens Markarbeten AB

Utför arbete med hjulgrävmaskin, bl.a. enskilda avlopp, vägunderhåll och planering.

Kalvsvik Åsen
355 96 Kalvsvik

Telefon: 070-568 30 85
E-Post: lindsten1@hotmail.com