Röda Korset

Hemsida: http://kommun.redcross.se/vaxjo/om-oss/vaxjo-rodakorskrets/

Kalvsviks Rödakors-krets räddar liv och skapar förutsättningar för människor på vår planet att utvecklas på ett värdigt sätt! Ser behov både i Kalvsvik (t ex hjärtstartarförevisning) och i omvärlden (insamling till människor i stor nöd). 

Om du vill hjälpa till i vår Röda-korskrets så kan du höra av dej till Eva Fritzén: 076 – 125 57 81