Välkommen till Kalvsvik

En levande landsbygd

Sockenrådet Kalvsvik

Hemsida: http://www.kalvsvik.se

Sockenrådet Föreningen Kalvsvik – en sammanhållande förening i byn. Här kläcks och omsätts många idéer som berikar bygden, nu nyligen Kalvsviks vandringsled. Sockenrådet tar ett ansvar för information om Kalvsvik för såväl bybor (Kalvsviksnytt) som turister (cykelkarta och fakta om Kalvsvik) samt ansvarar för denna hemsida som du just nu läser. Genomför även en del aktiviteter såsom exempelvis städning och bryggisättning vid badplatsen.

Välkommen till Kalvsvik © 2017 Frontier Theme