Välkommen till Kalvsvik

En levande landsbygd

Sockenrådet Kalvsvik

Hemsida: http://www.kalvsvik.se

Föreningens syfte är att samla alla innevånare i Kalvsviks socken, gamla som unga, nyinflyttade likaväl som de som bott här i generationer, för att samordna önskningar och behov och därigenom kunna påverka utvecklingen i den riktningen vi finner bäst för socknen.

Välkommen till Kalvsvik © 2017 Frontier Theme