Gösta Färdigh Sågverk AB

Byggvarubutik med järnvaror och byggmaterial. Utför sågning, hyvling samt formatsågning av skivor.

Ekekullen
355 96 Kalvsvik

Telefon: 0470-77 00 70, 070-341 93 30
E-Post: fardigh.sagverk@blixtmail.se