Välkommen till Kalvsvik

En levande landsbygd

Anders och Sigvard Söderberg

Utför alla slags schaktningsarbeten; dumpertransport, grusleverans.

Kalvsvik Lockagård
355 96 Kalvsvik

Kalvsvik Klockaregård
355 96 Kalvsvik

Telefon: 073-822 02 64, 070-681 65 22

Välkommen till Kalvsvik © 2017 Frontier Theme