Kalvsviks Fiber Ekonomisk Förening

Kalvsviks Fiber Ekonomisk Förening möjliggjorde fiberanslutning till hushållen i Kalvsvik med omnejd.  Vill du ansluta dig, eller har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kennert Sagebrant: 070 – 315 00 81
kalvsviks.fiber@gmail.com