Uppdatering av kontaktinfo

Sockenrådet planerar att uppdatera Kalvsviks hemsida med så att alla föreningar själva skall kunna gå in och skriva in och berätta om vad som sker i vår gemensamma kalender. Vi planerar även att försöka få till lite med samarbete mellan föreningarna. Därför efterlyser vi kontaktperson med kontaktuppgifter till respektive förening/råd som vi har. Skicka info till Eva Haraldsson om detta. Har ni andra tips/önskemål om hur hemsidan skulle kunna utvecklas, får ni gärna komma med önskemål.

Tack på förhand.
Sockenrådet