Boendemöte i Kalvsvik

BOENDEMÖTE

12 november 19.00-21.00 i Kalvsviks Bygdegård.
Vi pratar Kalvsviks framtid ur ett bostadsperspektiv.
Vill du bo kvar i Kalvsvik även när du flyttar från det boende du har nu?
Funderar du på att stycka av och sälja en del av din mark?
Varför står det tomma, obebodd hus i byn? 
Tror du att fler kalvsviksbor är en bra idé för vår by?
Kom och berätta vad du tycker att vi skall göra innan arbetet sätter igång.


Sockenrådet.